Så funkar: Dela upp – Räntefritt

Genom att välja att Dela Upp – Räntefritt betalar du både enkelt och praktiskt dina varor i mindre delar över tid. Tänk på att det kommer att medföra extra kostnader.

I samband med att du genomfört ditt köp överlåts fordran till Walley och betalning sker till Walley. Varje månad skickar Walley betalinformation till dig där det tydligt framgår hur mycket du ska betala och vilka avgifter som tillkommit.

Kan jag betala mer än kampanjbeloppet?

Absolut! Du kan när som helst betala mer än kampanjbeloppet, eller hela beloppet utan extra kostnader. Att betala i snabbare takt gör också att dina avgifter blir lägre.

Kan jag betala mindre än kampanjbeloppet?

Ja, du kan välja att ändra din betalplan genom att betala ett mindre belopp. Vilket belopp som du ska betala för att ändra betalplanen framgår av betalinformationen. Genom att betala ett lägre belopp konverterar du till Betala i din egen takt. Allmänna villkor.

Vilka avgifter tillkommer?

  • Vid din första betalning tillkommer en uppläggningsavgift, där storleken baseras på vilket delbetalningsalternativ du valt.
  • Varje månad tillkommer en aviavgift.
  • Exakta avgifter för det val du gör, anges alltid i kassan innan du slutför köpet. Här kan du ta del av SECCI och Allmänna villkor.

Vad händer om jag inte betalar?

  • Sen eller utebliven betalning tolkar vi – i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren - som att du vill ändra de villkor som gällde vid köpet och överföra din skuld till ett ränteburet konto med längre löptid.
  • För sen eller utebliven betalning innebär att Walley kommer debitera påminnelseavgift och förseningsavgift enl. Allmänna villkor.
  • Walley har också rätt att ta ut dröjsmålsränta enl. Allmänna villkor, fn. 2,5 % per månad.

Utebliven betalning och väsentligt dröjsmål kan innebära att skulden skickas till inkasso och att hela krediten sägs upp till omedelbar betalning.