Så jobbar Walley med hållbarhet

E-handeln står inför en rad hållbarhetsutmaningar. Dels klimatmässiga frågor som rör transporter och returer, dels frågor som handlar om ekonomisk hållbarhet såsom att motverka överskuldsättningen i samhället. Som en aktör inom e-handeln vill Walley bidra till en ökad medvetenhet kring klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att vi strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med branschkollegor, partners och kunder kring hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid.

Walley är ett varumärke inom Norion Bank AB, vars ambition är att till 2030 bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling på ett mätbart sätt. Vår ambition är även att medverka till att nå Parisavtalets mål att hålla den globala uppvärmningen till under 2 grader. Vi vill öka våra positiva effekter och minska de negativa från vår finansieringsverksamhet.

Norion Bank AB vill genom affärsmässighet, engagemang och omtanke göra det möjligt för kunder att fortsätta att utvecklas. Tillsammans vill vi bidra till morgondagen och en hållbar utveckling.
Läs mer om Norion Bank AB:s hållbarhetsarbete

Läs mer om Norion Bank AB:s hållbarhetsarbete