Vårt hållbarhetsarbete

Walley ska vara en långsiktig partner till både företag och privatpersoner. Det innebär att vi vill ta ansvar i allt vi gör, i vår relation till kunder och medarbetare, hur vi utvecklar produkter och tjänster och hur vi bedriver vår affär. 

Så jobbar Walley med hållbarhet

E-handelsbranschen står inför en rad hållbarhetsutmaningar. Dels klimatmässiga frågor som rör transporter och returer men också frågor som handlar om ekonomisk hållbarhet och att motverka överskuldsättningen i samhället. Som en aktör inom e-handeln vill Walley bidra till en ökad medvetenhet kring klimatmässig, social och ekonomisk hållbarhet och strävar efter att ha en kontinuerlig dialog med branschkollegor, partners och kunder kring hur vi tillsammans kan bidra till en hållbar framtid.

Walley är ett varumärke inom Collector Bank, vars hållbarhetsarbete grundar sig i Global Compacts 10 principer som syftar till att långsiktigt bidra till ett integrerat, affärsetiskt, socialt och miljömässigt perspektiv i hela vår affär.

Collector vill göra skillnad där vi har störst möjlighet att påverka. Vi har tre strategiska fokusområden får vårt hållbarhetsarbete: skapa hållbara finanser, minska miljö- och klimatpåverkan samt att erbjuda en utvecklande arbetsplats.

Läs mer om Collectors hållbarhetsarbete

Vad letar du efter?

Om Walley Karriär Nyheter Hållbarhet Dataskydd Klagomål

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg