Klagomål

Om du inte är nöjd med en tjänst som vi har utfört – framför dina synpunkter.

Walley är ett varumärke inom Collector Bank som erbjuder finansiella lösningar för företag och privatpersoner.

För att ta del av Collector Banks klagomålsinformation, gå till www.collector.se/om-collector/klagomal/.

Vad letar du efter?

Om Walley Karriär Nyheter Hållbarhet Dataskydd Klagomål

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg