Merchant Support

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner.

Avräkningar

När görs utbetalningen till handlaren?

I de flesta fall sker utbetalningen följande arbetsdag efter att ordern har aktiverats, om inte annat överenskommits.

Vad innebär serviceavgift?

Serviceavgiften är det procentuella värde som Walley debiterar handlaren baserat på det totala inköpsvärdet. Avgiften dras av från avräkningsbeloppet och visas som en negativ rad i avräkningsrapporten. Serviceavgiften är momspliktig i Sverige.

Kan avräkningar skickas automatiskt?

Ja, vi stödjer filuppladdning via SFTP. Kontakta Merchant Services på help@walley.se för mer info.

Hur ändrar vi bankkonto för utbetalningar?

Om du som handlare vill att utbetalningen för avräkningen ska ske till annat konto, vänligen kontakta Merchant Services på help@walley.se. Ett kontobevis som styrker bolagets ägande av bankkonto krävs.

Var hittar jag mina avräkningsrapporter?

Avräkningsrapporter hittas i Walleys Merchant Hub under Reports.

Justeringar

Är det möjligt att genomföra positiva justeringar på ordrar genomförda med kort eller bankbetalning?

Nej, det går inte att göra en positiv justering för kort- och bankbetalningar. Endast negativa justeringar, dvs. returer kan göras.

Kommer slutkunden att meddelas om delreturer och returer på fakturan?

Ja, Walley skickar automatiskt en uppdaterad faktura för fakturor när en delretur är klar. För andra typer av fakturor (delbetalning och konto) får kunden ett uppdaterat belopp med nästa månadsfaktura.

Hur gör vi för att förlänga förfallodatumet för en beställning som har försenad leverans eller retur?

Du som handlare kan förlänga fakturans förfallodatum antingen i vår Merchant Hub eller via Payments-API:et. För att använda API:et behöver detta ha avtalats med Walley. Förlängning av förfallodatum är endast tillgängligt för fakturor och kan endast göras en gång per faktura.

När och hur återbetalas slutkunden efter att det har skett en retur på beställningen?

Vid direktbetalningar kommer Walley automatiskt betala tillbaka via samma betalningsmetod, vid annan betalningsmetod kommer Walley automatiskt kontakta slutkunden via e-post, ifall kunden har ett tillgodobelopp efter att en retur registrerats för en faktura. När Walley har mottagit slutkundens bankkontoinformation via MyWalley betalar vi tillbaka pengarna inom 1-3 arbetsdagar. För returer på kreditkonton och delbetalningar kommer krediteringen på ordern att minska kundens saldo och ingen automatisk återbetalning till slutkunden görs.

För företagsfakturor så kommer kunden få en kreditnota per automatik vid en retur/justering, för att få denna utbetalad så behöver kunden kontakta Walleys företagskundtjänst b2b@walley.se

Aktivering av faktura

Hur länge kan en faktura vara väntande/pending innan den aktiveras?

En faktura har status pending i 90 dagar (som standard) innan den automatiskt cancelleras.

Är det möjligt att förlänga aktiveringstiden för en faktura som är väntande/pending?

Möjligheten finns för handlaren att själv förlänga aktiveringstiden i vår Merchant Hub i de flesta fall. Det beror på hur länge sedan köpet gjordes och andra faktorer. Möjligheten visas på ordervyn när en order har 7 dagar eller färre kvar till sista aktiveringsdatum. Om förlängning nekas vänligen kontakta Merchant Services på help@walley.se.

Vad innebär On hold-status för en faktura?

On hold innebär att en bedrägerikontroll pågår, där Walley undersöker om köpet kan vara bedrägligt. Fakturan kan inte aktiveras förrän Walley meddelat en ny fakturastatus. Se mer på sidan Anti Fraud i vår Developer portal.

Slutkundsprocess

Vad kan slutkunden göra i MyWalley (slutkundsportalen)?

Sluktunden kan se och betala sina fakturor, förlänga förfallodatum samt välja att delbetala på MyWalley. Om kunden ska ha en återbetalning kan de spara sina bankkontouppgifter där för att få sin återbetalning.

När får slutkunden fakturan?

Fakturor skickas direkt efter ordern aktiveras. Handlaren bör aktivera fakturan när ordern skickas till kunden. För konto och delbetalning skickas fakturan under nästa månad, eller vid kampanjer under den månad då fakturan förfaller (t.ex. vid "köp nu, betala om två månader").

Hur lång tid tar det innan en reservation på kundens kort släpps?

När betalningen annulleras släpps reservationen automatiskt efter 24 timmar.

Jag har en kund som har frågor om sin betalning

Vid frågor gällande betalning för det specifika fallet råder banksekretess och kunden får själv vända sig till vår Kundtjänst då vi inte kan lämna ut någon information om kunden.

Guider för Walley

Guider för Walley Merchant Hub

Ni kan logga in på https://merchanthub.walleypay.com för att hantera alla era köp. Klicka här för hjälp och guider för bl.a. retur, aktivering, omskick av faktura, m.m.

Guider för utvecklare

Klicka här för att komma till Walleys utvecklingsportal.

Produktutbud

Hur gör vi för att börja sälja i andra länder?

Kontakta din ansvariga säljare om du vill expandera till nya marknader.

Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Mejla till help@walley.se

Vad letar du efter?

Om Walley Karriär Nyheter Hållbarhet Dataskydd Klagomål

Adress

Lilla Bommens Torg 11

411 04 Göteborg

Box 11914, 404 39 Göteborg