Så funkar: Dela Upp – Annuitet

Genom att välja att Dela Upp – Annuitet betalar du både enkelt och praktiskt dina varor i mindre delar över tid. Tänk på att det kommer att medföra extra kostnader.

I samband med att du genomfört ditt köp överlåts fordran till Walley och betalning sker till Walley. Varje månad skickar Walley betalinformation till dig där det tydligt framgår hur mycket du ska betala och vilka avgifter som tillkommit.

Kan jag betala mer än angivet månadsbelopp?

Absolut! Du kan när som helst betala mer än angivet månadsbelopp, eller hela beloppet utan extra kostnader. Att betala i snabbare takt gör också att dina avgifter blir lägre.

Kan jag betala mindre än angivet månadsbelopp?

Nej, du måste alltid betala minst det angivna månadsbeloppet.

Vilka avgifter tillkommer?

  • Vid din första betalning kan det tillkomma en uppläggningsavgift, där storleken baseras på vilket delbetalningsalternativ du valt.
  • Varje månad tillkommer en aviavgift samt den ränta som baseras på din aktuella skuld.
  • Exakta avgifter för det val du gör, anges alltid i kassan innan du slutför köpet. Här kan du ta del av SECCI och Allmänna villkor.

Vad händer om jag inte betalar?

  • För sen eller utebliven betalning innebär att Walley kommer debitera dig förseningsavgift enl. Allmänna villkor.
  • Walley har också rätt att ta ut dröjsmålsränta enl. Allmänna villkor, fn. 2,5% per månad.

Utebliven betalning och väsentligt dröjsmål kan innebära att skulden skickas till inkasso och att hela krediten sägs upp till omedelbar betalning.