Dataskydd 

 

1. Inledning

Norion Bank AB (org nr. 556597–0513) (”Norion Bank”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (även kallad GDPR).

Norion Bank driver verksamhet under tre varumärken: Norion Bank (Företag och Fastigheter), Walley (Payments) och Collector (Privat). Denna dataskyddsinformation vänder sig till fysiska personer – den registrerade enligt dataskyddsförordningen terminologi – vars personuppgifter behandlas av Norion Bank, oavsett om du agerar i egenskap av företrädare för ett företag eller annan juridisk person eller i egenskap av konsument (”kund/-er”, ”du”, ”din”, eller ”dina”).

Denna dataskyddsinformation förklarar vilken slags information som Norion Bank, genom sitt varumärke Walley, samlar in och behandlar när du använder Walleys produkter eller tjänster innefattande Walleys Checkout- och betallösningar samt när du som Handlare är i kontakt med Walley.

Denna dataskyddsinformation beskriver vidare varför vi använder personuppgifter, hur vi använder personuppgifter, varifrån vi inhämtar personuppgifter och hur vi delar personuppgifter. Vi förklarar även vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och hur du kan komma i kontakt med medarbetare på Norion Bank.

För information om hur vi behandlar personuppgifter vid användning av våra tjänster som tillhandahålls under bankens övriga två varumärken (Norion Bank och Collector) hänvisar vi till respektive dataskyddsinformation på norionbank.se samt collector.se.

Personuppgiftsansvarig:  Boxadress:
Norion Bank AB Box 11914, 404 39 Göteborg
Org nr: 556597–0513 Telefon: 010-161 00 00
Besöksadress: Lilla Bommens Torg 11, 411 04 Göteborg E-post: privacy@norionbank.se

2. Rättslig grund

Enligt dataskyddsförordningen krävs det alltid en rättslig grund (lagstöd) för att Norion Bank ska ha rätt att behandla personuppgifter. Vi använder följande fyra rättsliga grunder för att behandla personuppgifter inom ramen för varumärket Walley:

 • Fullgörande av avtal - Personuppgifter får behandlas om nödvändigt för att fullgöra ett avtal till vilken en fysisk person är part eller för att vidta åtgärder på begäran av en fysisk person innan ett sådant avtal ingås.
 • Rättslig förpliktelse - Personuppgifter får behandlas om nödvändigt för att Norion Bank ska fullgöra en förpliktelse enligt lag eller myndighetsbeslut.
 • Berättigat intresse - Personuppgifter får behandlas på grundval av Norion Bank eller tredje parts berättigande intresse. Du har rätt att invända mot behandling som genomförs på grundval av Norion Banks eller tredje parts berättigade intresse. Se avsnittet Dina rättigheter, nedan, för mer information om din rätt till invändning. För närmare information om Norion Banks eller tredje parts berättigade intresse, se avsnittet nedan med information om ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter. Vill du veta mer om hur vi bedömt Norion Banks och tredje parts berättigade intresse genom en s.k. intresseavvägning är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@norionbank.se.
 • Samtycke - Personuppgifter får behandlas om du samtyckt till behandling för ett eller flera specifika ändamål. När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke får du lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på privacy@norionbank.se. Vi har i sådant fall fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket. Återkallat samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som genomförts på grundval av ditt samtycke, innan samtycket återkallades.

 

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

I tabellerna nedan följer en redogörelse över för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter dvs. varför dina personuppgifter behandlas. Vi beskriver även vilka personuppgifter som behandlas samt om dessa har inhämtats direkt från dig eller från tredje part. Med tredje part avses exempelvis anslutna Handlare, Payment Service Providers, kreditupplysningsbolag eller det statliga adressregistret SPAR. Vi redogör även för vilken rättslig grund vi stödjer vår behandling på enligt dataskyddsförordningen.

Fördjupad information om Walleys produkter och tjänster för både dig som privatperson och företag finns på denna webbplats (www.walley.se).

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (samlas in av dig)

Kategorier av personuppgifter (samlas in av tredjepart)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

Säkerställa och verifiera din identitet.

 

Kontaktuppgifter och identifikationsuppgifter i de fall Walleys checkoutlösning används: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post och telefonnummer, Bank-ID.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

Kontaktuppgifter och identifikationsuppgifter i de fall Walleys checkoutlösning används: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post och telefonnummer, Bank-ID.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

Fullgörande av avtal med en fysisk person.

Rättslig förpliktelse att fastställa kunders identitet enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Norion Banks och andra kunders berättigade intresse att förhindra bedrägerier och skydda kunduppgifter från obehörigt röjande och användning.

 

Göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka en kredit och riskanalys i samband med att du ansöker om någon form av kredit hos Norion Bank (Walley).

 

Information om din ekonomi: T.ex. din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

I de fall då Walleys kreditprodukter används inhämtar vi följande information från kreditupplysningsbolag:

Information om din ekonomi: T.ex. din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Fullgörande av avtal med en fysisk person.

Rättslig förpliktelse att dokumentera god kreditgivningssed enligt Konsumentkreditlag (2010:1846).

Norion Banks berättigade intresse att efterleva Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2011:47).

Behandlingen innefattar profilering och automatiserat beslutsfattande, se avsnitt 9 nedan.

 

Dokumentera, administrera och fullgöra det avtal du ingått med Norion Bank (Walley).

 

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter i de fall Walleys checkoutlösning används: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

Betalningsuppgifter i de fall Walleys checkoutlösning används: T.ex. Telefonnummer, kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Kontaktuppgifter du lämnar till Handlaren: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, betalsätt och leverans.

Vi inhämtar information från Payment Service Providers: T.ex. Betalningsmedel, bank och betalningsdatum.

Information om din folkbokföringsadress kan även komma att inhämtas från SPAR eller kreditupplysningsbolag.

Fullgörande av avtal med en fysisk person eller Handlare.

Norion Banks berättigade intresse att fullgöra ett avtal som ingåtts med en juridisk person.

 

För att skicka information till dig (t.ex. via e-post) om den eller de tjänster du använder (omfattar inte marknadsföring).

 

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post, telefonnummer.

 

 

Fullgörande av avtal med en fysisk person eller Handlare.

Norion Banks berättigade intresse att fullgöra ett avtal som ingåtts med en juridisk person.

 

Tillhandahålla dig Walleys Checkoutlösning när du köper en produkt eller tjänst från en Handlare som erbjuder Walley Checkout som betallösning eller någon av Walleys kreditprodukter.

 

 

Kontaktuppgifter och identifikationsuppgifter i de fall Walleys Checkoutlösning används: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, Bank-ID.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, betalsätt och leverans.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Beroende av vilket betalsätt du väljer behandlas olika betalningsuppgifter: T.ex. Telefonnummer, kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Kontaktuppgifter du lämnar till Handlaren: T.ex. namn, personnummer, e-post, telefonnummer, post/leveransadress.

Uppgifter från Handlaren om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, betalsätt och leverans.

Uppgifter från Payment Service Providers om din betalning: T.ex. Betalningsmedel, bank och betalningsdatum.

Information om din folkbokföringsadress kan även komma att inhämtas från SPAR eller kreditupplysningsbolag.

Norion Banks berättigade intresse att tillhandahålla betalningstjänsten till dig.

 

Tillhandahålla Walleys App eller webbsida (my.walley.se) så att du kan få en överblick över dina köp och fakturor.

 

 

Kontaktuppgifter T.ex. namn, e-post och post/leveransadress.

Inloggningsuppgifter: Personnummer och Bank-ID. Uppgifter om ditt köp: T.ex. Betalsätt och leverans.

Betalningsuppgifter eller konto för återbetalning: T.ex. Bankkontonummer, bankens namn.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Kontaktuppgifter du lämnar till Handlaren: T.ex. namn, e-post, post/leveransadress.

Uppgifter från Handlaren om ditt köp: T.ex. Beställning, betalsätt och leverans.

Uppgifter från Payment Service Providers om din betalning: T.ex. Betalningsmedel och betalningsdatum.

Norion Banks berättigade intresse att tillhandahålla Walleys App eller webbsida (my.walley.se) till dig för att du ska kunna ha koll på dina köp och fakturor.

 

Administrera en eventuell retur eller reklamation när du gjort en retur på Handlarens webbsida och en återbetalning ska genomföras till ditt konto.

 

Betalningsuppgifter eller konto för återbetalning: T.ex. Betalningsmedel eller bankkontonummer och bankens namn.

Uppgifter från Handlaren om ditt köp: T.ex. Beställning, belopp och betalsätt.

Fullgörande av avtal med en fysisk person.

 

Tillhandahålla dig vår service när du kontaktar Walleys kundservice via e-post, telefon, chatt eller post.

 

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: Tex. Telefonnummer, namn, post/leveransadress, e-postadress, personnummer.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, betalsätt och leverans.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Uppgifter från Handlaren om ditt köp: T.ex. Beställning, belopp och betalsätt.

Norion Banks berättigade intresse att tillhandahålla kundservice till dig.

 

Tillhandahålla dig vår support och service när du som representant för en ansluten Handlare kontaktar Merchant Services via e-post eller telefon.

 

Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer.

 

Fullgörande av avtal med anslutna Handlare.

 

3.2 Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, begrägerier samt för säkerhetsändamål

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (insamlas från dig)

Kategorier av personuppgifter (insamlas från tredje part)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

Att förebygga och förhindra att våra tjänster, som till exempel Walleys mobilapplikation och webbsida, missbrukas eller utnyttjats på sätt som strider mot lag eller allmänna villkor.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Teknisk information: T.ex. svarstid för webbsidor.

 

Rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen att skydda personuppgifter.

Norion Banks berättigade intresse att bedriva systematisk nätverks- och informationssäkerhet för att skydda dig och andra kunder samt Norion Bank.

 

Att upprätthålla och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

 

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om till exempel din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Uppgifter om ditt köp från ansluten Handlare: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans. 

Rättslig förpliktelse enligt dataskyddsförordningen att skydda personuppgifter.

Rättslig förpliktelse att bedriva systematisk nätverks- och informationssäkerhet enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, IT-verksamhet och insättningssystem (FFFS 2014:5).

 

Förhindra att Norion Banks verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Personuppgifter behandlas för att inhämta information om alla kunder så att det är möjligt för banken att förstå vem kunden är och hur kunden tänkt använda bankens tjänster och produkter. Syftet är att upptäcka avvikelser och förhindra att banken utnyttjas i brottsliga syften.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering samt uppgift om var specifika betalningar kommer ifrån eller ska användas till.

Betalningsuppgifter: T.ex. Konto- kredit- och kontokortsuppgifter (samt transaktioner).

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare och leverans.

Uppgifter om ditt köp från ansluten Handlare: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans.

Även uppgifter från externa listor, så kallade PEP-listor som omfattar personer som har eller haft en viktig offentlig funktion och därför anses vara en person i politiskt utsatt ställning (“PEP”) och deras anhöriga (”RCA”). Listorna inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke/- eller position och anledningen till att personen finns på listan.

Rättslig förpliktelse enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Behandlingen innefattar profilering och automatiserat beslutsfattande, se avsnitt 9 nedan.

Genomföra en kontroll av personuppgifterna mot sanktionsförordningar i syfte att säkerställa att dessa inte överträds.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst eller var andra specifika betalningar kommer ifrån eller ska användas till.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare och leverans.

Information från externa sanktionslistor och PEP-listor: Listorna innehåller namn på personer som omfattas av restriktioner beslutade av EU och till exempel Office of Foreign Asset Control (OFAC), Listorna inkluderar information såsom namn, födelsedatum, födelseplats, yrke/- eller position och anledningen till att personen finns på listan.

 

Rättslig förpliktelse enligt exempelvis Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Behandlingen innefattar profilering och automatiserat beslutsfattande, se avsnitt 9 nedan.

Utföra bedrägerikontroll innan ett köp beviljas.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

 

Fullgörande av avtal med en fysisk person.

Norion Banks och andra kunders berättigade intresse att förebygga och förhindra bedrägerier för att skydda dig och andra kunder samt Norion Bank.

Behandlingen innefattar profilering och automatiserat beslutsfattande, se avsnitt 9 nedan.

Fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

 

Norion Banks berättigade intresse att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer, i samband med en rättsprocess eller för att förhindra användning av Norion Banks tjänster i strid med lag eller villkoren för tjänsten.

 

Hantering av klagomål.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Information som du lämnar till vår kundtjänst: T.ex. inspelade telefonsamtal, chattkonversationer, eller e-postkorrespondens.

 

Norion Banks berättigade intresse att efterleva Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter (2002:23).

 

3.3 Produktutvecklings-, finans och statistikändamål

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (insamlas från dig)

Kategorier av personuppgifter (insamlas från tredje part)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

För statistik och riskhantering, t.ex. i samband med upprättande av riskberäkningsmodeller och för att hantera kapitaltäckningsskyldigheter.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter, bankkontonummer, bankens namn.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp från ansluten Handlare: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans.

Information om din ekonomi från kreditupplysningsbolag: T.ex. Information om till exempel din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Rättslig förpliktelse att säkerställa efterlevnad av konsumentkreditlag (2010:1846) samt kapitaltäckningsregler enligt Kapitaltäckningsfördordningen och Kapitaltäckningsdirektivet.

 

För att genomföra bokföring och redovisning i enlighet med lag.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. betalmedel, betaldatum och bankens namn.

Uppgifter om ditt köp från ansluten Handlare: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans.

Rättslig förpliktelse att säkerställa bokföring och redovisning enligt Bokföringslag (1999:1078).

 

Anonymisera personuppgifter för att förbättra våra tjänster och analysera kundbeteenden.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer eller post/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare och leverans.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Teknisk information: T.ex. svarstid för webbsidor.

Information om din ekonomi från kreditupplysningsbolag: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp från anslutna Handlare och Payment Service Providers när du använt vår Checkoutlösning: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans.

Kontaktuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

 

Anonymiserade uppgifter omfattas inte av dataskyddsförordningen eftersom sådana uppgifter inte kan användas för att möjliggöra identifiering av en fysisk person.

Genom att anonymisera uppgifter behandlar vi så få uppgifter om dig som möjligt och kan på så sätt höja skyddet för din integritet.

I syfte att sammanställa underlag för affärs- och metodutveckling, marknads- och kundanalyser, både för vårt interna bruk och för våra samarbetspartners. Detta inkluderar också arbete för att motverka bedrägerier.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, postadress/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare och leverans.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): T.ex. IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

Teknisk information: T.ex. svarstid för webbsidor.

Uppgifter om ditt köp från anslutna Handlare och Payment Service Providers när du använt vår Checkoutlösning:

Kontaktuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, postadress/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), bankkontonummer, bankens namn.

Information om din ekonomi från kreditupplysningsbolag: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp från ansluten Handlare: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare, beställning, och leverans.

Information om din folkbokföringsadress kan även komma att inhämtas från SPAR eller kreditupplysningsbolag.

Norion Banks berättigade intresse att utveckla vår verksamhet genom dataanalyser i syfte att testa och förfina produktidéer och koncept.

 

 

3.4 Kreditändamål

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (insamlas från dig)

Kategorier av personuppgifter (insamlas från tredje part)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

Säkerställa betalning av förfallna skulder, t.ex. genom att driva in eller sälja förfallna skulder.

 

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: T.ex. Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress.

Betalningsuppgifter: T.ex. Belopp, bankens namn och betaldatum.

Information om din ekonomi: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Uppgifter om ditt köp: T.ex. uppgifter om din interaktion med Handlare och leverans.

 

Kontaktuppgifter från inkassoombud: T.ex. Namn och folkbokföringsadress.

Uppgifter om ditt köp: T.ex., beställning, och leverans.

Betalningsuppgifter: T.ex. betalningar till inkassoombud eller myndigheter.

Information om din ekonomi från kreditupplysningsbolag eller inkassoombud: T.ex. Information om din inkomst, betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden och skuldsanering.

Information om din folkbokföringsadress kan även komma att inhämtas från SPAR eller kreditupplysningsbolag.

 

Norion Banks berättigade intresse att få betalt för förfallna skulder.

 

3.5 Marknadsföringsändamål

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (insamlas från dig)

Kategorier av personuppgifter (insamlas från tredje part)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

Norion Bank vill kunna skicka meddelanden och marknadsföring till dig om du inte tackat nej till direktmarknadsföring.

Marknadsföring kan innehålla kunderbjudanden och kundrabatter.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post, telefonnummer.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

 

Norion Banks berättigade intresse att marknadsföra sina tjänster.

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, se avsnitt 8.5, nedan.

Norion Bank vill kunna skicka kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar till dig, om du inte tackat nej till att delta i sådana undersökningar. Sådana undersökningar kan skickas genom e-post eller SMS.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post, telefonnummer.

 

Norion Banks berättigade intresse att kunna genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar för att förbättra våra tjänster.

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, se avsnitt 8.5 nedan.

Bestämma vilken marknadsföring som ska skickas till dig.

Kontaktuppgifter och identifieringsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, post/leveransadress, e-post, telefonnummer.

Information om din enhet (dator, telefon eller liknande): IP-adress, information om din enhet, enhetsinställningar.

 

Norion Banks berättigade intresse att innehållsanpassa sin marknadsföring till olika målgrupper.

Behandlingen innefattar profilering, se avsnitt 9 nedan.

När du, i egenskap av privatperson, lämnar din feedback efter ett köp.

Kontaktuppgifter: De uppgifter som lämnas av dig i fritextfältet.

 

 

Norion Banks berättigade intresse att förbättra sina tjänster och erbjuda en bättre kundupplevelse till våra kunder.

 

3.6 Behandling av personuppgifter genom cookies

Ändamål

Kategorier av personuppgifter (insamlas från dig)

Kategorier av personuppgifter (insamlas från tredje part)

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen

Övrigt

Spårningsändamål: vi räknar besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda. Därigenom får vi en överblick om vilka sidor som är mest och minst populära och vi kan se hur besökare förflyttar sig på webbplatsen, samt hjälper oss också att förstå var våra användare kommer från.

Hemsideuppgifter: IP-adress, webbläsarinställningar, vilka sidor du besöker eller hur lång tid du tillbringade på sidan, vilken typ av enhet du använder, hur lång tid det tog att ladda en sida och vilket land du surfar från.

 

Norion Banks berättigade intresse att utveckla sina webbsidor för att göra dem mer lättanvända för kunder.

Notera att placering av cookies kräver ditt föregående samtycke. Detta samtycke avser endast placering av cookies och är inte rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Fördjupad information om vår placering av cookies samt möjlighet för dig att ändra dina inställningar finns längt ner på webbplatsen under ”Cookieinställningar”.

Marknadsföringsändamål: Denna typ av spårningsteknologi sätts och används av våra reklampartners för att skapa en profil av dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inga personuppgifter, men de är baserade på unik identifiering av din webbläsare.

Hemsideuppgifter: Unik identifiering av din webbläsare och browser. Uppgifter om beteende, t.ex. vad du gjorde på webbplatsen. Demografiska uppgifter, t.ex. vilket land eller vilken stad du surfade från.

 

Norion Banks och tredje parts berättigade intresse att marknadsföra sina varor och tjänster.

Notera att placering av cookies kräver ditt föregående samtycke. Detta samtycke avser endast placering av cookies och är inte rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring, se avsnitt 8.5 nedan.

Fördjupad information om vår placering av cookies samt möjlighet för dig att ändra dina inställningar finns längt ner på webbplatsen under ”Cookieinställningar”.

4. Delning av personuppgifter

Så som framgår av nedan kommer vi att lämna ut och överföra uppgifter om dig till samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer.

Du har rätt att invända mot behandling som genomförs på grundval av Norion Bank eller tredje parts berättigade intresse. Se avsnittet Dina rättigheter, nedan, för mer information om din rätt till invändning.

 

4.1 Bolag inom Norionkoncernen

Vi kan komma att överföra och dela dina personuppgifter till bolag inom Norionkoncernen. Personuppgifter delas på grundval av Norion Banks berättigade intresse att dela uppgifter inom koncernen.

 

4.2 Kreditupplysningsinstitut

Om du har en kredit hos oss kommer vi dela dina personuppgifter i form av ditt personnummer, information om din eventuella skuld samt information om eventuell avvikelse med återbetalning med UC AB. Den information som skickas till UC kommer att presenteras i UC:s framtida kreditupplysningar om dig, vilka även är tillgängliga för andra företag.

Mot bakgrund av att andra kreditinstitut rapporterar in motsvarande information till UC kan vi använda den samlade informationen som UC tillhandahåller vid utförandet av en kreditupplysning. Delningen av dina personuppgifter med UC görs därmed för att vi ska kunna bedöma din kreditvärdighet i samband med din kreditansökan, för att bekräfta din identitet och dina kontaktuppgifter, samt för att skydda dig och andra kunder från bedrägerier.

Norion Bank delar dina personuppgifter med UC på grundval av Norion Banks berättigade intresse att säkerställa en korrekt kreditbedömning och inte bevilja kredit till konsumenter som inte har möjlighet att betala tillbaka krediten.

För den behandling av dina personuppgifter som har delats med UC gäller UC:s villkor samt dataskyddsinformation.

 

4.3 Handlare som använder våra betallösningar

Vi har flera anslutna handlare (både e-handel och butik) som använder sig av våra betallösningar för betalning av sina produkter och tjänster (”Handlare”), bland annat genom Walley Check-out och Walley.

Vi delar dina personuppgifter med handlaren för att Handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp och administrera ditt förhållande med Handlaren eller dess koncernbolag, t.ex. genom att bekräfta din identitet, skicka varor, hantera frågor och tvister, för att förhindra bedrägerier och i förekommande fall skicka relevant marknadsföring. För den behandling av dina personuppgifter som har delats med en Handlare och som Handlaren behandlar gäller Handlarens villkor samt dataskyddsinformation.

Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal till vilken kunden är part och Norion Bank samt Handlarens berättigade intresse att förebygga bedrägerier.

 

4.4 Myndigehter

Vi kan komma att dela och föra över information om dig till olika myndigheter som exempelvis, Polismyndigheten eller Skatteverket. Vi kommer att föra över alla eller delar av dina personuppgifter som vi behandlar om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du lämnat ditt godkännande.

Personuppgifter delas med myndigheter när Norion Bank enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har begärt att vi ska göra det exempelvis för att motverka och utreda brott.

Beroende på myndighet och ändamål är den rättsliga grunden fullgörande av en rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal, eller Norion Banks berättigade intresse att motverka och förebygga brottsliga transaktioner. 

 

4.5 Payment service providers

Norion Bank delar personuppgifter i form av kortuppgifter till sådan PSP (Payment Service Provider) som är PCI DSS-Certifierade och som vi samarbetar med för att hantera ett kortköp via Walley Check-out. Denna delning sker på den rättsliga grunden fullgörande av avtal, med andra ord för att transaktionen ska kunna genomföras.

 

4.6 Fakturadistributör

För de fall du handlat på faktura kommer dina kontaktuppgifter, såsom namn, adress samt uppgifter om ditt köp, att skickas till vår fakturadistributör som skapar fakturorna åt oss. Denna delning sker på den rättsliga grunden fullgörande av avtal, för att vi ska kunna administrera din betalning.

 

4.7 Inkassoombud

I de fall du har en utestående kredit hos oss som förfallit till betalning kommer vi använda oss av ett inkassoombud för att driva in fordran. Vi kommer i sådant fall dela dina personuppgifter, i form av personnummer, kontaktuppgifter samt skulduppgifter, med inkassoombudet. Inkassoombuden behandlar personuppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation och är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter. Denna delning sker på grunden berättigat intresse att driva in och sälja skulder.

 

4.8 Samarbetspartners och leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som agerar i rollen som personuppgiftsbiträde till oss alternativt som självständigt personuppgiftsansvariga. Denna delning är nödvändig för att vi exempelvis ska kunna: 

 • Tillhandahålla dig teknologi som möjliggör elektronisk legitimering.
 • Inneha leverantörer av IT-system, hostingtjänster och annan teknologi.
 • Inneha leverantörer som tillhandahåller oss utvecklings- och drifttjänster, ink. Underhåll och support.

 

4.9 Övriga

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med fysiska och juridiska personer som är behöriga att ta del av uppgifterna av olika skäl, så som exempelvis: God man, förvaltare eller förmyndare eller fullmaktshavare av olika slag.

 

 

5. Överföring av personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES

Vi strävar efter att dina personuppgifter endast behandlas i länder inom EU och EES men det förekommer att uppgifter behandlas utanför EU eller EES (ett s.k. ”tredjeland”). Sådan behandling sker endast under förutsättning att övriga regler i dataskyddsförordningen följs och att någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

 • EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, enligt artikel 45 i dataskyddsförordningen.
 • Att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser, enligt artikel 46.2 respektive 47 i dataskyddsförordningen.

Vid överföring av personuppgifter till tredjeland utan adekvat skyddsnivå använder Norion Bank kompletterande skyddsåtgärder för att skydda överförda personuppgifter. Exempel på sådana uppgifter kan utgöra pseudonymisering eller att personuppgifter inte överförs i klartext. Kompletterande skyddsåtgärder används för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för överförda personuppgifter.

 

 

6. Lagringstid för personuppgifter

Så som framgår ovan kommer vi endast att lagra och behandla dina personuppgifter så länge det finns en rättslig grund för det. Hur länge vi sparar dina uppgifter beror på ändamålet med personuppgiftsbehandlingen samt bankens rättsliga förpliktelser att spara uppgifter.

 

6.1 Om du ingått ett avtal med oss

Generellt sett kommer vi spara personuppgifter hänförliga till ett avtalsförhållande så länge avtalsförhållandet med dig består och därefter i 10 år med hänsyn till regler om ömsesidig avtalspreskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som vi måste uppfylla.

Om du inte har ingått ett avtal med oss, men till exempel har lämnat personuppgifter i en ansökan, sparas normalt dina personuppgifter i upp till tre månader. Dina uppgifter kan i vissa fall sparas under en längre tid på grund av lagkrav.

 

6.2 Vid rättslig förpliktelse att bevara personuppgifter

I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla krav enligt gällande lagstiftning. Lagringstiderna kan variera inom Norionkoncernen beroende på nationella rättsliga bestämmelser.

Nedan följer exempel på lagringstider i enlighet med rättsliga förpliktelser enligt svensk lagstiftning. Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss, se kontaktuppgifter i avsnitt 10.

När du använder Walleys produkter eller tjänster

Rättslig grund och lagringstid

Uppgifter hänförliga till genomfört köp när du använt Walleys produkter eller tjänster.

7 år plus innevarande år, i enlighet med Bokföringslag (1999:1078).

Uppgifter hänförliga till kreditupplysningar när vi tillhandahåller dig en kredit i samband med köp.

3 år i enlighet med Kreditupplysningslag (1973:1173). Kreditupplysningar för ej beviljade krediter raderas efter 90 dagar.

Uppgifter hänförliga till bedömningen av en konsuments förmåga att betala tillbaka en kredit och riskanalys i samband med att en konsument ansöker om någon form av kredit hos Norion Bank.

7 år i enlighet med Konsumentkreditlag (2010:1846).

 

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, bedgrägeri samt för säkerhetsändamål

Rättslig grund och lagringstid

Förhindra att Norion Banks verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

5 år alternativt upp till 10 år i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kreditändamål

Rättslig grund och lagringstid

Säkerställa betalning av förfallna skulder, t.ex. genom att driva in eller sälja förfallna skulder.

7 år plus innevarande år, i enlighet med Bokföringslag (1999:1078) efter att skulden har upphört.

6.3 För specifika ändamål

Om vi behandlar dina personuppgifter med vårt berättigade intresse bevarar vi dina personuppgifter så länge som ändamålet med behandlingen kvarstår. Nedan följer några exempel på lagringstider. Om du vill ha mer information om hur bedömningen har gjorts kan du alltid kontakta oss, se kontaktuppgifter i avsnitt 8.

Ändamål

Rättslig grund och lagringstid

Att administrera och hantera de ärenden som inkommer till Walleys kundservice eller Merchant Services.

Upp till 10 år från kommunikationstillfället mot bakgrund av allmänna preskriptionsregler. Behandlingen grundas på Norion Banks berättigade intresse att tillhandahålla kundservice och support till såväl Handlare som slutkund.

Genomföra inspelning av samtal när du kontaktar Walleys kundservice via telefon.

90 dagar från det att inspelningen gjordes. Notera att inspelning av ditt samtal enbart sker efter godkännande från dig. Behandlingen grundas på Norion Banks berättigade intresse att tillhandahålla sina kunder en kvalitativ och effektiv kundservice.

Genomföra marknads- och kundnöjdhetsundersökningar för att erhålla feedback och kunna vidareutveckla Walleys produkter och tjänster.

12 månader från kommunikationstillfället. Behandlingen grundas på Norion Banks berättigade intresse att vidareutveckla produkter och tjänster och genomföra förbättringsarbete efter feedback från användare av Walleys produkter och tjänster.

6.4 Rättsliga anspråk

Personuppgifter kan sparas under en längre tid än vad som angetts ovan om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

6.5 Rätt till radering

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vi raderar dina uppgifter endast om det inte finns några hinder i lag eller avtal. Läs mer i avsnitt 8 nedan.

 

 

7. Skydd för dina uppgifter

Säker hantering av din information är av yttersta vikt för oss. Vi vidtar därför kontinuerligt lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda den information vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

 

 

8. Dina rättigheter

För fullgörande av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@norionbank.se. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Det är kostnadsfritt att nyttja dina rättigheter. Norion Bank har dock rätt att ta ut en rimlig administrativ avgift om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

 

8.1 Registerutdrag

Du har rätt att få ta del av en kopia av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, s.k. registerutdrag. Du kan begära ut ett sådant genom att logga in på gdpr.norionbank.se, eller kontakta oss på de kontaktvägar som anges i denna dataskyddsinformation.

 

8.2 Rättelse

Om du misstänker eller har upptäckt att en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att begära att uppgiften ska rättas eller raderas. Kontakta då oss på de kontaktvägar som anges i denna dataskyddsinformation. Se vidare om rätten att bli glömd under avsnittet radering, nedan.

 

8.3 Radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära att vi ska radera personuppgifter som avser dig (mer känt som rätten att bli bortglömd). När vi har mottagit en sådan begäran gör vi en bedömning i det enskilda fallet. Vi kommer radera dina uppgifter endast om det inte finns några hinder i lag eller avtal. Det är t.ex. inte möjligt att radera uppgifter som avser dig om det finns en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna.

 

8.4 Invändning

Du har rätt till att invända mot behandling som grundar sig på Norion Banks eller tredje parts berättigade intresse.

 

8.5 Invändning (spärr mot direktmarknadsföring)

Som framgår av avsnitt 2.7, ovan, kan Norion Bank eller någon av våra samarbetspartners använda dina uppgifter för marknadsföring och profilering. Detta innebär att du kan få reklamutskick baserat på de uppgifter du lämnat. Om du inte vill ha direktmarknadsföring kan du kontakta oss via privacy@norionbank.se och begära spärr mot direktmarknadsföring (s.k. direktreklamspärr).

 

8.6 Dataportabilitet

Du har rätt att vända dig till oss för att, under vissa förutsättningar och om vi behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, få en kopia i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (t.ex. CSV eller PDF) av de personuppgifter som du själv tillhandahållit till oss och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

 

8.7 Begränsning

Om du har vänt dig till oss med en begäran om radering, invändning eller rättelse, har du rätt att begära begränsning av behandlingen under tiden din begäran prövas. Detta kan t.ex. innebära att behörigheten för handläggare att behandla dina personuppgifter avgränsas eller att dina personuppgifter inte behandlas alls under den tid din begäran prövas.

 

8.8 Bekräftelse av identitet och handläggningstider

Om vi har rimliga skäl att betvivla din identitet är Norion Bank förpliktigad enligt lag att begära in kompletterande information för att bekräfta din identitet. Om det i ett enskilt fall inte är möjligt att bekräfta din identitet är Norion Bank därmed förhindrad från att tillmötesgå din begäran.

Din begäran hanteras utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från dess att din begäran kom Norion Bank tillhanda. Denna period kan förlängas med upp till två (2) månader med beaktande av hur komplicerad din begäran är samt antalet inkomna begäranden.

 

 

9. Automatiserade bestlut och profilering

9.1 Automatiserade bestlut 

Automatiserat beslutsfattande innebär att vi fattar beslut på teknisk väg, med hjälp av algoritmer, utan någon mänsklig inblandning av oss. Besluten kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.

I vår automatiserade kreditbedömning använder vi beslutsregler, beräkning av återbetalningsförmåga och statistiska modeller. De statistiska modellerna har som uppgift att estimera risken i den enskilda kreditansökan och baseras på historiska utfall av tidigare utgivna krediter. De automatiserade besluten grundas på uppgifter som tillhandahållits av dig samt på uppgifter inhämtats från interna och externa källor. Norion Bank använder automatiserat beslutsfattande i följande situationer:

 • Beslut om att godkänna din ansökan om att använda en tjänst som innefattar kredit. Information om vilka personuppgifter som används i det automatiserade beslutsfattandet hittar du i avsnitt 3.5.
 • Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en tjänst som innefattar kredit. Dessa automatiserade kreditbeslut baseras på de uppgifter som du själv lämnat, uppgifter från externa källor så som kreditupplysningsbyråer samt Norion Banks egen information. Information om vilka personuppgifter som används i det automatiserade beslutsfattandet hittar du i avsnitt 3.5.
 • Beslut om det föreligger en risk för penningtvätt utifrån en analys av kundbeteenden. Norion Bank undersöker, när relevant, om specifika kunder är listade på sanktionslistor. Information om vilka personuppgifter som används i det automatiserade beslutsfattandet hittar du i avsnitt 3.3.
 • Beslut om det föreligger en bedrägeririsk i samband med en transaktion eller om en viss kund utgör en bedrägeririsk. Information om vilka personuppgifter som används i det automatiserade beslutsfattandet hittar du i avsnitt 3.3.

Om du inte blir godkänd vid de ovan beskrivna automatiserade besluten kommer du inte att få tillgång till Norion Banks tjänster, inklusive våra betalningssätt på Walley.

Syftet med automatiserat beslutsfattande är att vi ska kunna administrera krediter på ett effektivt och lagenligt sätt. Processen för automatiserat beslutsfattande övervakas av Norion Banks Dataskyddsombud.

 

9.2 Din rätt att invända mot ett automatiserat beslut 

Norion Banks rättsliga grund för automatiserat beslutsfattande är att det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har lämnat ditt samtycke (artikel 22.1 a respektive 22.1 c dataskyddsförordningen).

Du har rätt att kontakta oss på privacy@norionbank.se eller 010-161 00 00 för personlig kontakt med en medarbetare på Norion Bank. Du har även rätt till att uttrycka din åsikt och bestrida det automatiserade beslutet samt att få det automatiserade beslutet förklarat för dig.

Ditt bestridande prövas av oss i det enskilda fallet utan dröjsmål och senast inom en (1) månad från dess att din begäran kom Norion Bank tillhanda. Denna period kan förlängas med upp till två (2) månader med beaktande av hur komplicerad ditt bestridande är samt antalet inkomna begäranden.

 

9.3 Profilering 

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga referenser, intressen och vistelseort.

Vi använder profilering för:

 • Marknads- och kundanalyser.
 • Systemutveckling.
 • Marknadsföring.
 • Transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier.

 

 

10. Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till övriga delar av vår verksamhet.

Du har rätt att kontakta Dataskyddsombudet för alla frågor som rör dina personuppgifter och för fullgörande av dina rättigheter.

E-post:

privacy@norionbank.se

Telefon:

010-161 00 00

 

 

11. Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Vid frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på privacy@norionbank.se. Om du misstänker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt ser vi gärna att du först kontaktar oss för att vi ska kunna utreda dina synpunkter.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller otillåtet sätt kan du vända dig med ett formellt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten är den oberoende tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över regelefterlevnad av dataskyddsförordningen i Sverige. Mer information hittar du på www.imy.se.

 

 

12. Ändringar till denna dataskyddsinformation

Norion Bank förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddsinformation när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på webbplatsen www.walley.se/dataskydd. Du bör därför läsa igenom dataskyddsinformationen med jämna mellanrum för att ta del av ändringarna.

 

 

Senast uppdaterad

2024–01–08